Östman Trading

Östman Trading är ett företag med lång erfarenhet av livsmedelsbranchen. Till verksamhet hör transportering, lagring samt hantering av frysvaror.

Östman Trading sköter också SIA Glass försäljningen och marknadsföringen i Finland.

Läs mera om Östman Trading: www.ostmantrading.fi